Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Evaluatie Raad van Bestuur

Op 1 juli 2005 trad de ‘Wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Mededingingswet (Mw) in verband met
het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) tot zelfstandig
bestuursorgaan
’ in werking. Sindsdien is de driehoofdige Raad van Bestuur van de NMa (hierna ook ‘Raad’ of
‘RvB’) een zelfstandig bestuursorgaan.
Artikel 39 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en artikel 5h van de Mededingingswet bepalen dat de
Minister van Economische Zaken elke vijf jaar een verslag aan beide Kamers der Staten-Generaal zendt ten
behoeve van de beoordeling van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de Raad.
Deze evaluatie dient als input voor dit verslag.

 

Bijlagen

Eindrapport evaluatie Raad van Bestuur (PDF - 1.15 MB)