Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar Asfaltcentrale Stedendriehoek (geen ontheffing vereist)

NMa verleend alsnog goedkeuring aan samenwerkingsovereenkomst ACS in bezwaar en achte nieuwe structuur niet in strijd met kartelverbod.

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verklaart het bezwaar tegen de weigering van de gevraagde ontheffing ongegrond.

De NMa heeft in een besluit op bezwaar alsnog goedkeuring verleend aan de asfaltcentrale Stedendriehoek, nadat de daarin en deelnemende wegenbouwbedrijven de structuur van deze asfaltcentrale hebben aangepast. In februari 2003 had de NMa geoordeeld dat de oude structuur in strijd was met het kartelverbod.

De bouwbedrijven, HBG Civiel B.V., Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V. (KWS) en Dura Vermeer Deelnemingen B.V., hebben in een aangepast voorstel het tot dan toe bestaande samenwerkingsverband beëindigd. Een partij, bouwonderneming J. Heijmans B.V. is uit de asfaltcentrale getreden. Hierdoor heeft Dura Vermeer een meerderheidsbelang en de volledige zeggenschap verkregen. KWS en HBG Civiel behouden ieder een minderheidsbelang. De deelnemers hebben zich tevens contractueel verplicht dat KWS en HBG Civiel geen toegang hebben tot bedrijfsvertrouwelijke informatie van de centrale.

De NMa heeft onderzocht of de deelnemingen van Dura Vermeer, KWS en HBG Civiel in de asfaltcentrale leidt tot samenwerking die de concurrentie tussen deze partijen beperkt. Ook bekeek de NMa of er structuren worden gecreëerd die onderlinge samenwerking bevorderen. De NMa heeft niet vastgesteld dat de deelnemende bouwbedrijven worden gedwongen met elkaars commerciële beleid rekening te houden of dat de structuur van de centrale leidt tot een merkbaar mededingingsbeperkend effect.

 

Documenten

Besluit op bezwaar Asfaltcentrale Stedendriehoek (geen ontheffing vereist) (PDF - 124.13 KB)
 

Bijlagen

Besluiten op bezwaar inzake mededingingsafspraken in zaak 318 (PDF - 121.51 KB)