Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verslag NVB congres Betalingsverkeer “de Spagaat”

De titel van de middag kwam voort uit de door de banken ervaren spagaat tussen efficiëntie en concurrentie in het betalingsverkeer. 'Samenwerken leidt tot efficiency, maar die efficiency ligt buiten bereik als concurrentieregels samenwerking verbieden', aldus de heer Collee (scheidend voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken).

Tjark Tjin-A-Tsoi, directeur Concurrentietoezicht, belichtte in zijn speech dat de mededingingswet wel degelijk ruimte laat voor samenwerking, zelfs wanneer die concurrentiebeperkend is. Tjark Tjin-A-Tsoi zette uiteen aan welke voorwaarden hiervoor voldaan moet zijn en hoe de banken zelf kunnen en moeten toetsen of dit het geval is, door onder andere gebruik te maken van de richtsnoeren van de Commissie en de NMa. Mochten zij daar niet uitkomen dan is de NMa in bijzondere gevallen bereid met een informele zienswijze duidelijkheid te scheppen. Tenslotte heeft hij opgeroepen om -in navolging van de verzekeraars- een compliance regeling op te stellen en te zorgen voor meer transparantie. De banken hebben in reactie hierop laten weten dat zij bereid zijn om met de NMa in gesprek te gaan over een sectorbrede compliance regeling.

Verslag NVB congres Betalingsverkeer 'de Spagaat', 27 mei 2005