Kruimelpad

Correspondentie

Briefwisseling NMa en Europese Commissie in uitzending Zembla

14-09-2012

Naar aanleiding van een Zembla-uitzending van vrijdag 14 september 2012, vindt u hieronder de mail- en briefwisseling tussen voormalig NMa-voorzitter Pieter Kalbfleisch en mevrouw Kroes, voormalig Eurocommissaris mededinging.

In de mailwisseling wijst de NMa op de risico’s die gepaard gaan met de bepalingen dat ABN Amro-Fortis en ING geen prijsleider mogen zijn op een aantal markten. Dit is door de Europese Commissie bepaald om te voorkomen dat ABN Amro-Fortis en ING oneigenlijk voordeel uit de staatssteun zouden behalen ten koste van hun concurrenten. Het nadeel van deze maatregelen is dat ze de concurrentie in Nederland kunnen beperken, omdat op de Nederlandse financiële markten vaak slechts een beperkt aantal partijen actief is. Daarom blijft in sommige markten slechts een beperkt aantal concurrenten over dat wel prijsleider mag zijn. Dit kan tot hogere prijzen in deze markten leiden.

Om de kans op ongewenste effecten als gevolg van gedragsbeperkingen zo veel als mogelijk te voorkomen, bepleit de NMa dat de Europese Commissie de nationale mededingingsautoriteiten actief betrekt bij staatssteunprocedures. Hierdoor wordt zo goed mogelijk gewaarborgd dat alle relevante marktinformatie wordt meegewogen.