Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa onder voorwaarden akkoord met fusie snackproducenten

Buitenfood (Van Dobben) en Ad van Geloven (Mora), de twee grootste Nederlandse producenten van diepvriessnacks, bekend van bitterballen en kroketten, maar ook van kaassoufflés en frikadellen mogen fuseren. Wel dient Buitenfood het merk Van Dobben kroketten en bitterballen voor de verkoop aan supermarkten in licentie te geven aan een concurrent voor een periode van zes jaar. In die zes jaar moet de concurrent het merk Van Dobben kroketten en bitterballen wijzigen (rebranden). Hiermee wordt voorkomen dat er na de fusie te weinig concurrentie overblijft in het aanbod voor supermarkten en consumenten. Minder concurrentie kan immers leiden tot hogere prijzen en/of minder kwaliteit, aldus de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Na afloop van de zes jaar mogen de licentiehouder en de gefuseerde onderneming het merk Van Dobben niet meer gebruiken voor de verkoop aan Nederlandse supermarkten. Ook mag de gefuseerde onderneming geen kroketten en bitterballen aan Nederlandse supermarkten verkopen die lijken op de oorspronkelijke Van Dobben bitterbal en kroket. Buitenfood en Ad van Geloven mogen het merk Van Dobben wel blijven gebruiken voor de verkoop van diepvriessnacks aan groothandels en horeca (het zogenaamde out-of-home kanaal). Op deze markten ziet de NMa geen concurrentieproblemen ontstaan door de fusie.

Uit onderzoek van de NMa bleek dat de nieuwe onderneming te groot zou worden bij de verkoop van bitterballen en kroketten aan supermarkten. Door de fusie zou de concurrentie verdwijnen tussen de merk kroketten en bitterballen van Buitenfood en de merk en huismerk kroketten en bitterballen van Ad van Geloven. De NMa maakte zich ook zorgen of andere concurrenten die ook kroketten en bitterballen maken voor supermarkten wel voldoende in staat zouden zijn de concurrentie aan te gaan met de gefuseerde producent. Ook was de kans aanwezig dat supermarkten weinig zouden kunnen uitrichten als de nieuwe onderneming de prijzen voor kroketten en bitterballen blijvend en winstgevend zouden verhogen.

Fusiecontrole

De Mededingingswet verplicht ondernemingen een fusie, overname of joint venture van tevoren te melden bij de NMa. De toezichthouder toetst vervolgens of door de concentratie de concurrentie niet te veel wordt beperkt.