Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Energiedirect.nl compenseert klanten voor te hoge tarieven

Energiedirect.nl gaat de komende maanden een deel van haar klanten terugbetalen wegens het in rekening brengen van te hoge tarieven. Aanleiding voor de terugbetaling is het constateren van een fout in het factureringsysteem van energiedirect.nl. In 2009 is in het systeem van energiedirect.nl een fout gemaakt waardoor in bepaalde gevallen de overeengekomen vaste tarieven te vroeg werden omgezet naar veelal hogere variabele tarieven.

Op basis van signalen van consumenten heeft de NMa in 2011 onderzoek ingesteld naar het afrekenen van klanten door energiedirect.nl. Gebleken is dat er fouten zijn gemaakt door energiedirect.nl en dat een deel van de klanten teveel in rekening is gebracht. Tijdens het onderzoek heeft energiedirect.nl actie ondernomen. Dat resulteert nu in het compenseren van klanten voor te hoge tarieven. Energiedirect.nl had voorafgaande aan het onderzoek van de NMa in oktober 2010 al aanpassingen gemaakt in haar systeem waardoor nieuwe klanten geen foutieve afrekeningen meer kregen. Energiedirect.nl verbetert ook haar interne procedures. De NMa zal de compensatie van klanten en de verbeteringen bij energiedirect.nl nauwlettend volgen.

De NMa vindt het belangrijk dat consumenten een juiste afrekening ontvangen. Juiste administratieve processen vormen een voorwaarde voor het vertrouwen van consumenten in leveranciers op de energiemarkt in Nederland. Gelet op de inzet van energiedirect.nl bij het rechtzetten van de gemaakte fouten en het verbeteren van de procedures heeft de NMa er vertrouwen in dat energiedirect.nl als betrouwbare energieleverancier haar klanten kan bedienen.