Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa wijzigt x-factoren netbeheerders elektriciteit 2011 t/m 2013

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) past de doelmatigheidskortingen (x-factoren) aan voor de regionale netbeheerders elektriciteit voor de vijfde reguleringsperiode: 2011 t/m 2013. De x-factor is een korting op de inkomsten die de netbeheerders mogen verdienen voor het transport van elektriciteit en aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk. Via de x-factoren stimuleert de NMa de netbeheerders, die immers monopolist zijn, hun wettelijke taken efficiƫnt uit te voeren.

De belangrijkste reden voor de aanpassing is dat de NMa tot nu toe bepaalde netbeheerders, zoals DNWB en Westland, via een lagere x-factor compenseerde voor kosten die zij maken om hun netwerken aan te passen zodat het mogelijk is elektriciteit in te voeden op het netwerk via windmolens en warmtekrachtkoppelinginstallaties en zonnepanelen.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde in december 2011 dat deze compensatie niet is toegestaan. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie werkt op dit moment aan een wetswijziging, zodat netbeheerders de kosten voor invoeding van elektriciteit vergoed krijgen via de regulering.