Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Meer liquiditeit op groothandelsmarkt gas

Een markt is liquide als spelers snel en tegen lage kosten tot een transactie komen. Liquide handelsplaatsen zijn een voorwaarde voor goedwerkende energiemarkten. Hiervan profiteert ook de consument. De NMa monitort deze handelsplaatsen voor energie. Het liquiditeitsrapport 2012 van de NMa geeft een overzicht van de ontwikkeling in de liquiditeit op de groothandelsmarkten gas en elektriciteit van 2009 tot en met 2011. De gasmarkt blijkt zich voorspoedig te ontwikkelen met een duidelijke toename in liquiditeit. De elektriciteitsmarkt laat een stabiel niveau van liquiditeit zien.

Het verhandelde volume op gasbeurs APX ENDEX is verdubbeld in 2011 en de handel met tussenkomst van brokers maakt een enorme groei door. De NMa streeft naar verdere ontwikkeling van de liquiditeit op de groothandelsmarkt voor gas onder meer door integratie met omringende markten. Vooruitlopend op de Europese introductie van veilingen voor grenscapaciteit is landelijk netbeheerder GTS bijvoorbeeld al gestart met een pilot op de grensverbindingen met Duitsland.

Op de groothandelsmarkt voor elektriciteit staat Europese marktintegratie al enige jaren prominent op de agenda. Marktkoppeling met omringende landen is hierbij van grote betekenis. Elektriciteitsprijzen in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland zijn in 2011 het grootste deel van de tijd aan elkaar gelijk. Een volgende stap in marktkoppeling is de overgang naar een systeem dat meer grenscapaciteit beschikbaar moet maken. Dan zullen de prijzen nog verder naar elkaar toegroeien.