Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa accepteert maatregelen van UvA en VU

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) sluit het onderzoek naar de Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Beide universiteiten hebben verklaard de hoogte van het collegegeld voor een tweede universitaire studie niet met elkaar of met andere Nederlandse universiteiten af te stemmen, tenzij het om gezamenlijk aangeboden opleidingen gaat. De NMa heeft besloten dit aanbod te accepteren en sluit het onderzoek. “Ik vind het positief dat wij deze zaak op deze manier snel en efficiënt hebben opgelost,” aldus Chris Fonteijn, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa.

Nadat de NMa tijdens onderzoek mogelijke concurrentieproblemen had geconstateerd en de beide universiteiten hierover informeerde, gaven zij aan maatregelen te willen nemen. Daarnaast hebben de universiteiten toegezegd de NMa de komende jaren te informeren over de manier waarop zij de hoogte van het collegegeld bepalen.

Met ingang van het collegejaar 2010-2011 betalen studenten instellingscollegegeld als zij na het voltooien van een universitaire studie een tweede studie beginnen. Het wettelijk collegegeld is dan niet meer van toepassing. Daardoor hebben universiteiten meer vrijheid om de hoogte van het instellingscollegegeld zelf te bepalen. Het instellingscollegegeld is bij de meeste universiteiten aanzienlijk hoger dan het wettelijk collegegeld.