Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geert Moelker vice-voorzitter Europese werkgroep Energie

Geert Moelker, Manager Handel en Transport Elektriciteit bij de Nederlandse Medededingingsautoriteit (NMa) is gekozen als vice-voorzitter van de werkgroep Elektriciteit (Electricity Working Group, EWG) van de Council of European Energy Regulators (CEER). In de EWG werken Europese toezichthouders van alle 27 Europese lidstaten intensief samen bij de regulering van de elektriciteitsmarkt. Peter Plug trad deze maand terug als voorzitter van de Werkgroep omdat hij zijn functie als directeur Energie en Vervoer bij de NMa heeft neergelegd.

Geert Moelker: “De internationale elektriciteitsmarkt staat voor grote uitdagingen. De komende jaren worden er belangrijke keuzes gemaakt over investeringen in bijvoorbeeld duurzame energie, de uitbouw van elektriciteitsnetwerken of de manier waarop elektriciteitshandel tussen landen wordt georganiseerd. Doordat bijna elke keuze automatisch van invloed is op andere landen, is het  belangrijk dat we als toezichthouders dezelfde eisen stellen en het toezicht op elkaar afstemmen. Bedrijven kunnen daardoor gemakkelijk grensoverschrijdend werken. Dat leidt weer tot meer keuzevrijheid voor consumenten. Met deze functie kunnen we vanuit de NMa een leidende rol blijven spelen in deze ontwikkelingen.”

Martin Crouch vervult namens de Britse toezichthouder (Ofgem) de rol van voorzitter binnen de werkgroep.