Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet Liander en Nuon CCC voor onvoldoende beschermen klantgegevens

Een netbeheerder is verplicht haar klantgegevens geheim te houden. De NMa legt netbeheerder Liander een boete op omdat zij haar klantgegevens onvoldoende heeft afgeschermd waardoor het voor energieleverancier Nuon Sales mogelijk was die gegevens in te kijken. Daardoor bestond de mogelijkheid voor Nuon Sales die gegevens te gebruiken voor eigen marketingdoeleinden. Hoewel van daadwerkelijk misbruik niet is gebleken, kan zo’n voordeel leiden tot oneigenlijke concurrentie en dus verstoring van de markt. Het schenden van de verplichting tot geheimhouding is een ernstige overtreding. De NMa heeft Liander een boete opgelegd van 3,32 miljoen euro. Nuon CCC, een dochteronderneming van Nuon, krijgt hiervoor een boete van 208 duizend euro.

De wet die de splitsing van energiebedrijven regelt, schrijft voor dat netbeheerders verplicht ‘gesplitst’ zijn van de bedrijven die zich bezig houden met energieproductie en de levering. Hiermee wordt voorkomen dat een netbeheerder een tot dezelfde groep behorende leverancier bevoordeelt. Alleen dan kan eerlijke concurrentie plaatsvinden tussen energieleveranciers. In een geliberaliseerde energiemarkt is dit van essentieel belang.

Liander en Nuon Sales hebben beide, in het kader van uitbesteding van administratieve werkzaamheden, hun klantgegevens ondergebracht bij Nuon CCC. Daar werden die gegevens niet van elkaar gescheiden gehouden. Daardoor was het door een fout in de toegangsrechten mogelijk dat medewerkers van Nuon Sales de gegevens van klanten van Liander konden inzien in het IT-systeem dat Nuon CCC voor het uitvoeren van de administratieve werkzaamheden gebruikt. Dus ook van die klanten van Liander die naar een andere leverancier dan Nuon zijn overgestapt door de jaren heen. Liander is wettelijk verplicht haar gegevens geheim te houden en is, ook wanneer zij deze gegevens bij een ander onderbrengt voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, verantwoordelijk voor een correcte scheiding. Daarom krijgt zij de boete opgelegd. Nuon CCC krijgt ook een boete, als medepleger omdat zij ook de gegevens niet geheim heeft gehouden. Verder moet Liander maatregelen nemen waardoor medewerkers van Nuon CCC, die taken uitvoeren voor leverancier Nuon Sales, geen toegang meer hebben tot de vertrouwelijke gegevens van klanten van Liander, voor zover het natuurlijk geen klanten van Nuon Sales zijn.