Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Brabantse GGZ-instellingen trekken fusieaanvraag in

Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant en Stichting Reinier van Arkel hebben hun aanvraag voor een vergunning voor een fusie ingetrokken. De aanleiding voor deze intrekking is de negatieve beoordeling van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) van de fusieplannen van beide partijen; de NMa was van plan de fusie deze week te verbieden.

Sinds december 2009 deed de NMa uitgebreider onderzoek naar de gevolgen van een mogelijke fusie tussen beide zorginstellingen. De bevindingen naar aanleiding van dit onderzoek waren dat door de fusie mededingingsproblemen zouden ontstaan en daarmee de keuzemogelijkheden voor cliƫnten zouden afnemen. De visie van de Nederlandse Zorgautoriteit in deze zaak is in lijn met de beoordeling van de NMa.

De instellingen hebben vervolgens voorstellen (remedies) bij de NMa ingediend. Deze voorstellen konden de concurrentieproblemen niet overtuigend wegnemen.

Sinds 2004 heeft de NMa bij het beoordelen van concentraties in de zorgsector ruim 100 besluiten genomen. Sinds 2004 zijn er tien concentratiezaken geweest waarbij de beoogde fusiepartners zelfstandig de fusieplannen, mede gelet op de bezwaren van de NMa, niet hebben voortgezet. Daarnaast is in acht zaken de concentratie in gewijzigde vorm tot stand gebracht, nadat partijen zogenaamde remedies (voorstellen) hadden aangeboden om de door de NMa
geconstateerde bezwaren weg te nemen.