Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

GGZ Delfland - PerspeKtief trekken fusieaanvraag in

De Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Delfland en Stichting PerspeKtief hebben hun aanvraag voor een vergunning voor een fusie ingetrokken. De aanleiding voor deze intrekking is de negatieve reactie van Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op fusieplannen van beide partijen; de NMa was van plan de fusie volgende week te verbieden.

In maart 2010 deed de NMa een uitgebreider onderzoek naar de gevolgen van een mogelijke fusie tussen GGZ Delfland en Stichting PerspeKtief. Dit onderzoek concentreerde zich met name op de problemen die door de fusie zouden ontstaan op het gebied van woonbegeleiding in Delft en omgeving. Bij een mogelijke fusie zou de concurrentie beperkt worden en daarmee de keuzemogelijkheden voor cliƫnten. De instellingen hebben vervolgens voorstellen (remedies) bij de NMa ingediend, maar deze hebben de NMa er niet van overtuigd dat de concurrentieproblemen hierdoor zouden worden weggenomen. De zienswijze die de Nederlandse Zorgautoriteit in deze zaak uitgebracht zou hebben, is in lijn met de beoordeling van de NMa.

Sinds 2004 heeft de NMa bij het beoordelen van concentraties in de zorgsector ruim 100 besluiten genomen. Sinds 2004 zijn er zeven concentratiezaken geweest waarbij de beoogde fusiepartners zelfstandig de fusieplannen, mede gelet op de bezwaren van de NMa, niet hebben voortgezet. Daarnaast is in acht zaken de concentratie in gewijzigde vorm tot stand gebracht, nadat partijen zogenaamde remedies (voorstellen) hadden aangeboden om de door de NMa geconstateerde bezwaren weg te nemen.