Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa handhaaft oordeel over alarmcentrales autoberging

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) handhaaft na nader onderzoek haar eerdere oordeel in de zaak over alarmcentrales voor autoberging. Ook na aanvullend onderzoek blijft de toezichthouder bij de conclusie dat de klacht van Alarm Centrale Nederland B.V. (ACN) ongegrond is. De NMa ziet geen feitelijke basis voor de stelling dat de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) de Mededingingswet overtreedt.

ACN diende in 2002 een klacht in tegen SIMN, een samenwerkingsverband van zeven in Nederland werkzame alarmcentrales die autobergers op rijkswegen en belangrijke verbindingswegen contracteert. Volgens ACN zouden SIMN en de daarin samenwerkende alarmcentrales druk uitoefenen op bergers om geen contract met ACN te sluiten. Als gevolg hiervan zou ACN als nieuwe concurrerende alarmcentrale niet tot de markt kunnen toetreden. De NMa stelde destijds een onderzoek in en kwam in 2003 tot het oordeel dat SIMN geen misbruik maakte van een mogelijke economische machtspositie. ACN tekende hiertegen beroep aan. De rechtbank gaf vervolgens aan dat de NMa nader onderzoek diende te verrichten naar deze klacht van ACN.

De NMa heeft, zoals de rechter bepaalde, nader onderzoek verricht. Daarbij heeft de NMa andere bergers en enkele medewerkers van alarmcentrales gehoord. Tevens heeft zij onderzoek ingesteld bij SIMN. Ook dit nadere onderzoek levert onvoldoende feitelijke basis voor de vaststelling van een overtreding van de Mededingingswet door SIMN.

Daarnaast onderzocht de toezichthouder een separate klacht van ACN dat SIMN misbruik van haar positie zou hebben gemaakt door ACN toegang tot SIMN te weigeren. De NMa concludeert dat SIMN hiertoe een gerechtvaardigde reden had. SIMN houdt zich vooral bezig met het contracteren van bergers. De aandeelhouders van ACN zijn eveneens ondernemingen die bergingswerkzaamheden verrichten. Wanneer ACN zou toetreden tot SIMN, zouden die aandeelhouders een voordeel hebben ten opzichte van concurrerende bergingsbedrijven doordat zij inzage kunnen krijgen in offertes, contracten, tarieven en voorwaarden van concurrenten.

Het besluit op bezwaar zal zo spoedig mogelijk op de NMa-website (http://www.acm.nl) worden gepubliceerd.