Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa verlengt de ontheffing voor Takel en Berging

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft de ontheffing verlengd voor de regeling tot berging van personenauto's op het hoofdwegennet en een beperkt aantal andere belangrijke doorgaande wegen. Dit betekent dat de regeling zoals deze sinds 1 juli 2003 geldt, kan worden voortgezet.

De NMa heeft besloten de ontheffing voor de bergingsregeling voor gestrande auto's te verlengen met drie jaar, aangezien nog steeds wordt voldaan aan de voorwaarden van een ontheffing. Door de regeling kan het bergen van gestrande voertuigen efficiƫnt verlopen op zowel de rijkswegen als bepaalde provinciale en gemeentelijke wegen. Hiermee wordt aanzienlijke tijdwinst geboekt bij het vrijmaken van de weg waardoor filevorming na een ongeval wordt beperkt.

In de Stichting Incident Management Nederland (SIMN), de uitvoerder van de bergingsregeling, werken acht alarmcentrales samen. Per rayon sluiten zij een contract met een bergingsbedrijf dat de eerste berging doet. Dit houdt in dat het bergingsbedrijf na een melding van het Centraal Meldpunt Incidentmanagement meteen uitrijdt om de weg vrij te maken zonder dat de politie de situatie ter plaatse heeft opgenomen en zonder dat het kenteken van het gestrande voertuig is gecontroleerd.

De NMa heeft op 30 maart 1999 ontheffing verleend voor dit systeem. Deze ontheffing liep af op 30 maart 2004. De gevraagde verlenging wordt verleend vanaf het moment dat de werkingsduur van de huidige ontheffing eindigde, te weten 30 maart 2004.