Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: Vergunning nodig voor fusie Achmea en De Friesland

Voor de fusie tussen verzekeraars Achmea en De Friesland is een vergunning nodig. Dit concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) na een eerste onderzoek dat zij vandaag publiceert. Na de fusie verkrijgen partijen een sterke inkooppositie in de provincie Friesland. Henk Don, lid van de Raad van Bestuur van de NMa: 'Een vergunningsfase vinden wij noodzakelijk om te kijken wat de mogelijke gevolgen van een fusie zijn in Friesland. Het is in niemands belang als het zorgaanbod verslechtert; daarom willen we de gevolgen in een tweede fase diepgaand onderzoeken'. Een zorgverzekeraar vormt de kern van het zorgstelsel en speelt een belangrijke rol bij een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Onder bepaalde voorwaarden hebben consumenten dan ook belang bij een sterke positie van hun zorgverzekeraar op de inkoopmarkt maar de vraag is of die positie niet te sterk wordt.

De NMa heeft bij haar onderzoek de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geraadpleegd. De NZa onderschrijft de conclusie van de NMa. Zo sluit de NZa niet uit dat de voorgenomen fusie nadelige gevolgen kan hebben voor de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van het zorgaanbod.

Het besluit van de NMa heeft tot gevolg dat voor de beoogde fusie een vergunning nodig is. Als Achmea en De Friesland een vergunningsaanvraag indienen zal de NMa na het onderzoek in de vergunningsfase beslissen of de fusie wel of niet is toegestaan.