Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: Geen nader onderzoek naar erkenningsregelingen FOCWA

De eisen die de Nederlandse vereniging van ondernemers in het carrosseriebedrijf, FOCWA, stelt aan ondernemers die lid willen worden, zijn niet in strijd met de Mededingingswet, aldus de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De NMa stelt dit vast naar aanleiding van signalen die zij hierover heeft ontvangen.

De erkenningsregelingen van FOCWA voldoen aan de eisen die de NMa stelt: de regelingen hebben een open karakter, zijn objectief, niet-discriminerend en vooraf duidelijk. Daarnaast neemt een onafhankelijk orgaan een beslissing over de toelating tot de FOCWA en kan de onderneming beroep aantekenen als de toelating geweigerd wordt. Aangezien deze beroepscommissie niet duidelijk op de site van de FOCWA vermeld stond heeft de FOCWA dit op aandringen van de NMa aangepast.

Ten aanzien van het signaal dat enkele verzekeraars bij autoruitschade alleen doorverwijzen naar schadeherstelbedrijven die zijn aangesloten bij FOCWA, verwijst de NMa naar haar sectorscan 'De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten', Monitor Financiƫle Sector (MFS), april 2009. Verzekeraars hebben contractvrijheid, waardoor in beginsel een verzekeraar zelf mag besluiten welke schadeherstelbedrijven hij selecteert.

Andere signalen hadden betrekking op de voorwaarde dat een hersteller een bedrijfspand moet hebben om lid te worden. Mobiele reparateurs vallen hierdoor buiten de boot. De voorwaarde die de FOCWA aan haar leden stelt om onder alle weersomstandigheden een autoruit te kunnen vervangen, en daarmee om de beschikking te hebben over een eigen werkplaats indien dat voor een reparatie nodig is, acht de NMa niet onredelijk. Iedereen die wel voldoet aan de vereisten van FOCWA kan lid worden van de FOCWA. Daarbij merkt de NMa op dat lidmaatschap van de FOCWA niet nodig is om een succesvolle speler op de markt voor autoruitschadeherstel te worden, met of zonder eigen werkplaats.

Erkenningsregelingen zijn bedoeld om het kwaliteitsniveau in een branche op een hoger peil te brengen. Consumenten profiteren hiervan omdat veiligheid en vakbekwaamheid worden gewaarborgd. Anderzijds is niet gebleken dat onredelijke drempels worden opgeworpen voor nieuwe toetreders.