Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa bevestigt onderzoek bij dagbladen PZC en BN/De Stem

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bevestigt dat zij deze week bedrijfsbezoeken heeft uitgevoerd bij de redacties van de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) en BN/De Stem in Middelburg, Terneuzen en Breda. Beide regionale dagbladen zijn onderdeel van uitgeverij Koninklijke Wegener N.V. (Wegener).

Doel van deze bedrijfsbezoeken is om materiaal te verzamelen waaruit duidelijk moet worden of Wegener de voorwaarden naleeft, die de NMa heeft verbonden aan de overname van VNU Dagbladen door Wegener in 2000. Wegener werd door deze overname eigenaar van BN/De Stem en PZC. De voorwaarden houden onder meer in dat Wegener de commerciƫle en redactionele onafhankelijkheid van BN/De Stem en PZC moet waarborgen en dat beide dagbladen verspreid blijven worden in Zeeuws Vlaanderen.

De procedure van het onderzoek ziet er verder als volgt uit. Als de NMa op basis van haar onderzoek tot de conclusie komt dat er daadwerkelijk sprake is van een redelijk vermoeden van het niet naleven van de voorwaarden, kan de NMa rapport hiervan opmaken. Naar aanleiding van het rapport kan de onderneming of betrokken persoon zich schriftelijk verdedigen alsook mondeling tijdens een hoorzitting. Na de betrokken partijen gehoord te hebben, beslist de NMa of er daadwerkelijk sprake is van een overtreding en, zo ja, welke sanctie wordt opgelegd. Voor ondernemingen kunnen die sancties oplopen tot maximaal tien procent van de omzet en voor natuurlijke personen geldt een maximum van 450.000 euro.

De NMa kan nog geen uitspraken doen over de verwachte duur van het onderhavige onderzoek. De duur van een onderzoek hangt af van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de zaak en de mate van medewerking van betrokken ondernemingen.

Tips
De NMa hecht veel waarde aan signalen, bij voorkeur onderbouwd met documenten, die zij krijgt van burgers en ondernemingen over mogelijke overtredingen van de Mededingingswet. Met deze signalen kan de NMa haar kennis van een bepaalde sector vergroten en mogelijke overtredingen opsporen. De NMa krijgt jaarlijks zo'n 4000 signalen over mogelijke overtredingen van de Mededingingswet.