Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa bevestigt overtreding kartelverbod fietsfabrikanten

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na een bezwaarprocedure bevestigd dat drie fietsfabrikanten het kartelverbod hebben overtreden. De boetes die eerder waren opgelegd aan deze partijen zijn verlaagd naar EUR 26.557.000 (was EUR 29.685.000).

De NMa heeft hierbij het advies van de onafhankelijke bezwaaradviescommissie overgenomen.

De NMa legde in april 2004 boetes op aan drie fietsfabrikanten, Accell Group N.V., van onder meer de merken Batavus en Koga, Koninklijke Gazelle B.V. en Giant Europe B.V. De NMa acht bewezen dat de drie fabrikanten onderling hun gedrag hebben afgestemd, onder meer bij het bepalen van de consumentenadviesprijzen voor het fietsseizoen 2001. Deze overtreding is in bezwaar overeind gebleven, maar de boetes zijn met 10 procent verlaagd.

Op de agenda van het overleg tussen de fietsfabrikanten stond ook de hoogte van de margevergoeding die Nationale Fietsprojecten B.V. (aanbieder van bedrijfsfietsen) aan de rijwielhandelaren geeft. Dit is niet als overtreding aangemerkt in het rapport waarin de NMa haar vermoeden van een overtreding kenbaar maakte, maar wel als overtreding in het aangevochten boetebesluit opgenomen. Hierdoor konden de fietsfabrikanten zich na het rapport niet verweren tegen dit punt. In verband met deze specifieke omstandigheid heeft de NMa, op advies van de onafhankelijke bezwaaradviescommissie, besloten de boete te verminderen. Om de hoogte van de boete te bepalen, heeft de NMa haar Richtsnoeren Boetetoemeting toegepast.

In het besluit op bezwaar heeft de NMa ook het Europese kartelverbod toegepast. De NMa is hiertoe verplicht op grond van aanpassingen van het Europese mededingingsrecht in mei 2004, de zogenaamde Modernisering. Op grond hiervan dient de NMa haar concept-besluit aan de Commissie voor te leggen.

Tegen dit besluit op bezwaar is beroep mogelijk bij de Rechtbank Rotterdam en daarna eventueel hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.