Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beëindigt onderzoek naar (scheeps)bergingsbedrijven

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft haar onderzoek naar mogelijk mededingingsbeperkend gedrag van een aantal (scheeps)bergingsbedrijven in Nederland beëindigd. Het onderzoek naar bergingen van schepen heeft geen concreet bewijs opgeleverd van een overtreding van de Mededingingswet.

Gegeven de structuur van de markt met een beperkt aantal spelers en de samenwerkingsverbanden die deze markt kenmerken, blijft de NMa deze sector volgen. Mocht de NMa in de toekomst nieuwe informatie ontvangen, dan kan de NMa besluiten het onderzoek te heropenen.

De NMa is eind 2003 een onderzoek gestart naar mogelijke mededingingsbeperkende afspraken tussen (scheeps)bergingsbedrijven naar aanleiding van signalen uit de markt. In maart 2004 heeft de NMa bij verschillende (scheeps)bergingsbedrijven bedrijfsbezoeken afgelegd. Tevens heeft de NMa gesprekken gevoerd met diverse marktpartijen.