Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa ziet problemen bij fusie tussen Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Delfland en Stichting PerspeKtief

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na een eerste onderzoek geconcludeerd dat door het samengaan van Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Delfland (GGZ Delfland) en Stichting PerspeKtief (PerspeKtief) de concurrentie zou kunnen worden belemmerd. De NMa ziet met name problemen op de markt voor woonbegeleiding, het beschermd wonen en begeleid zelfstandig wonen voor cliënten met psychiatrische problemen, in de provincie Zuid-Holland waar de beide instellingen voor geestelijke gezondheidszorg actief zijn. De NMa wil diepgaander onderzoek doen naar de gevolgen van de voorgenomen fusie.

GGZ Delfland en PerspeKtief zijn vrijwel de enige spelers op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in Delft en omstreken. Daarnaast zijn de activiteiten van GGZ Delfland nauw gerelateerd aan de activiteiten van PerspeKtief op het gebied van woonbegeleiding. Als gevolg van de fusie zal de belangrijkste concurrentiedruk voor PerspeKtief wegvallen, namelijk GGZ Delfland die de mogelijkheden heeft om op korte termijn woonbegeleiding aan te bieden.

De zorgen van de NMa concentreren zich verder op het feit door de fusie mogelijk exclusieve doorverwijzing ontstaat van cliënten binnen de gefuseerde onderneming. Dit kan er toe leiden dat aanbieders van woonbegeleiding die actief willen worden in deze regio, hiervan afzien omdat zij verwachten onvoldoende toegang te krijgen tot deze cliënten. Over deze zorgpunten dient de NMa een definitief oordeel te vormen op basis van nader onderzoek.

De NZa heeft in een zienswijze aan de NMa over deze fusie vergelijkbare zorgpunten geuit en acht het mogelijk dat de fusie nadelige gevolgen heeft voor de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Woonbegeleiding is een vorm van zorg die een cliënt met psychiatrische problemen ontvangt wanneer hij/zij niet voor behandeling in een instelling hoeft te verblijven, maar wanneer wel een bepaalde vorm van ondersteuning en begeleiding nodig is.