Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet fietsfabrikanten voor prijsafspraken

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legt een boete op van EUR 12.809.000 aan de fietsfabrikant Accell Group N.V. van onder meer de merken Batavus en Koga, EUR 12.898.000 aan Gazelle B.V. en EUR 3.978.000 aan Giant Europe B.V. voor het maken van onderlinge prijsafspraken. Deze afspraken hadden onder meer betrekking op de verhoging van de consumentenadviesprijs voor het fietsseizoen 2001. De afspraken tussen deze fabrikanten om de onderlinge prijsconcurrentie te beperken, zijn nadelig voor consumenten.

Accell, Gazelle en Giant hebben samen 70 à 80% van de Nederlandse markt in handen. Nederland is het land met de hoogste fietsdichtheid van de wereld. De verkoop van fietsen gebeurt grotendeels via de rijwielhandel. In 2001 werden 1.365.000 fietsen verkocht met een gemiddelde verkoopprijs van EUR 530, waarmee een omzet werd gerealiseerd van bijna EUR 725 mln. De fietsfabrikant stelt voor al zijn modellende consumentenadviesprijs vast. Deze zijn opgenomen in brochures voor de rijwielhandel en de consument. Het fietsseizoen loopt van 1 september tot 1 september.

Voor het systeem om samen marktinformatie te verzamelen heeft de NMa geen boete opgelegd. Dit betekent dat het destijds in het rapport uitgesproken vermoeden dat Batavus, Sparta, Giant, Gazelle en Union op dit punt in strijd met het kartelverbod handelden (waarbij in verband met het faillissement van Union ook Larcom in de procedure werd betrokken) van de baan is. De fabrikanten hebben hun samenwerking op dit punt inmiddels overigens beëindigd.

De fietsfabrikanten zijn twee keer bij elkaar gekomen. In het Postiljon Hotel te Zwolle is op 13 juni 2000 gesprokenover een verhoging van de consumentenadviesprijzen voor fietsen en een verlaging van de betalingskortingen aan rijwielhandelaren. Voor de bijeenkomst op 17 augustus 2000 in Vierhouten, gemeente Nunspeet, stonden kortingen en vergoedingen voor de verkoop van bedrijfsfietsen op de agenda. Dergelijke afspraken vormen een ernstige overtreding van de Mededingingswet, aangezien de prijs één van de belangrijkste concurrentiefactoren is.

Aanleiding voor het onderzoek naar de fietsenbranche vormden tips en berichten in verschillende media dat de fietsprijzen in het najaar van 2000 fors zouden worden verhoogd.

Tegen dit besluit van de NMa kunnen de fietsfabrikanten bezwaar aantekenen bij de NMa, vervolgens beroep bij de Rechtbank Rotterdam en hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.