Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: einde prijsadviezen kappersorganisatie

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft bepaald dat de koepelorganisatie van kappers, Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie ANKO, moet stoppen met het verstrekken van prijsadviezen aan haar leden. Prijsafspraken, ook gepresenteerd als prijsadviezen, zijn volgens de Mededingingswet verboden aangezien hiermee de onderlinge concurrentie wordt beperkt. In het besluit van de NMa is vastgelegd dat ANKO deze praktijken niet meer zal toepassen. De NMa ziet af van het opleggen van een boete.

De NMa maakte in juni 2001 een rapport op tegen ANKO vanwege de oproep aan haar leden om de tarieven met ingang van 2001 gemiddeld met 5% te verhogen, aangezien ANKO hiermee het prijsgedrag van haar leden coördineert. Na deze vaststelling heeft ANKO aan de NMa openheid van zaken gegeven over de wijze waarop zij haar leden informeert over het vaststellen van hun tarieven. Hierbij bleek dat ANKO tevens in haar communicatie aan haar leden winstopslagpercentages presenteerde en een calculatieschema aanbood. Tevens moedigde ANKO de kappers aan om kostenstijgingen integraal door te berekenen in de tarieven. Deze praktijken beperken de mededinging omdat zij voor kappers de prikkel wegnemen om met elkaar te concurreren door lagere tarieven te hanteren.

In het besluit van de NMa is vastgelegd dat ANKO meteen met deze praktijken stopt en haar leden uitdrukkelijk adviseert individueel hun tarieven te bepalen op basis van hun eigen kosten. Bij de informatie die ANKO vanaf heden verstrekt aan haar leden zal de Mededingingswet strikt in acht worden genomen. De NMa heeft besloten geen boete op te leggen. ANKO heeft haar gedrag aangepast aan de Mededingingswet en toezeggingen gedaan die beduidend verder gaan dan de oorspronkelijk geconstateerde overtreding. Het besluit maakt zowel voor ANKO als voor andere branches duidelijk welke informatie brancheorganisaties aan hun leden kunnen verstrekken zonder de Mededingingswet te overtreden. Dit was eerder ook al vastgelegd in het document Richtsnoeren samenwerking bedrijven.