Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa brengt Richtsnoeren voor zorggroepen uit

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ontvangt regelmatig vragen van zorgaanbieders over samenwerkingsverbanden. Om in de informatiebehoefte te voorzien, heeft de NMa Richtsnoeren voor zorggroepen uitgebracht.

Henk Don, bestuurslid van de NMa: 'Samenwerken in de zorg juichen de NMa en ook de NZa toe als dat leidt tot betere zorg voor de patiƫnt, dus tot een hogere kwaliteit of een lagere prijs. Iedere samenwerkingsvorm is echter uniek. De Richtsnoeren voor de Zorggroepen waarin de NMa en de NZa uitleggen wat de spelregels zijn rond samenwerking in ketens, schrijven dan ook niet voor welke organisatievormen mogelijk zijn en welke niet. Ze geven het kader aan waarbinnen zorggroepen en de bij ketenzorg betrokken aanbieders afspraken kunnen maken.' Zorggroepen en zorgaanbieders houden zelf de vrijheid om te bepalen hoe zij de zorg willen organiseren en binnen de zorgstandaard willen leveren.