Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Buitenfood mag Ad van Geloven onder voorwaarden overnemen (concentratiebesluit)

De Raad deelt mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie tussen Buitenfood en Ad van Geloven onder voorwaarden een vergunning wordt verleend.

NPM Capital N.V. (hierna: ‘NPM Capital’), een 100% deelneming van SHV Holdings N.V. (hierna: ‘SHV’) en Lion Capital LLP (hierna: ‘Lion Capital’), onderdeel van Lion Capital Group, voornemens zijn gezamenlijke zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet, over de ondernemingen Buitenfood B.V. (hierna: ‘Buitenfood’) en Ad van Geloven Holding B.V. (hierna: ‘Ad van Geloven’ (Genoemde ondernemingen zijn hierna gezamenlijk: ‘partijen’).

Uit onderzoek van de NMa bleek dat de nieuwe onderneming te groot zou worden bij de verkoop van bitterballen en kroketten aan supermarkten. Door de fusie zou de concurrentie verdwijnen tussen de merk kroketten en bitterballen van Buitenfood en de merk en huismerk kroketten en bitterballen van Ad van Geloven. De NMa maakte zich ook zorgen of andere concurrenten die ook kroketten en bitterballen maken voor supermarkten wel voldoende in staat zouden zijn de concurrentie aan te gaan met de gefuseerde producent. Ook was de kans aanwezig dat supermarkten weinig zouden kunnen uitrichten als de nieuwe onderneming de prijzen voor kroketten en bitterballen blijvend en winstgevend zouden verhogen.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit is van oordeel dat deze operatie in ongewijzigde vorm, dat wil zeggen indien aan de vergunning geen voorschriften zouden worden verbonden, de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zal belemmeren.

 

Documenten

Buitenfood mag Ad van Geloven onder voorwaarden overnemen (concentratiebesluit) (PDF - 786.39 KB)
 

Bijlagen

Besluit in zaak 7313 (PDF - 784.55 KB)