Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beslissing op bezwaar inzake modelcontract voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft bezwaar gemaakt tegen het vaststellen van een modelcontract voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers voor contracten met variabele prijs en onbepaalde duur. Volgens VEH had een modelcontract moeten worden vastgesteld voor contracten met bepaalde looptijd en vaste prijs. De taken en bevoegdheden van de Raad zijn gericht op daadwerkelijke mededinging en een doeltreffende marktwerking. De consumentenbeschermingsbepalingen in de E-wet en Gaswet, als veiligheidsvoorziening, beogen niet het principe van marktwerking te beperken, maar moeten steeds worden gerelateerd aan een optimale ontwikkeling van de leveringsmarkt voor elektriciteit en gas. Omdat een modelcontract met een onbepaalde looptijd en een variabele prijs beantwoordt aan de beoogde consumentenbescherming en tevens het bereiken van een vraaggestuurde energiemarkt het minst belemmert, is deze variant vastgesteld. Het vastgestelde modelcontract is bovendien voldoende overzichtelijk, gestandaardiseerd, duidelijk en niet onredelijk bezwarend. Het bezwaar van VEH is daarom ongegrond.

 

Bijlagen

Beslissing op bezwaar inzake modelcontract voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers in zaak 104153 (PDF - 60.96 KB)