Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp Tarievenbesluit RNB Gas 2013 Meters

Op 7 september 2012 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de ontwerpbesluiten tot vaststelling van de meettarieven gas en elektriciteit 2013 ter inzage gelegd. De Raad stelt de meettarieven gas en elektriciteit 2013 vast middels twee separate besluiten, één besluit voor de meettarieven gas en één besluit voor de meettarieven elektriciteit. De voorbereidingsprocedure vindt echter gelijktijdig plaats voor beide besluiten. Van de ter inzagelegging is melding gemaakt in de Staatscourant.

Zienswijzen t/m 20 oktober 2012

Partijen in de energiesector krijgen zes weken de tijd om schriftelijk en/of mondeling te reageren op de ontwerpbesluiten. Belanghebbenden kunnen hun schriftelijke zienswijze tot en met 20 oktober 2012 indienen bij de NMa.

Hoorzitting 11 oktober 2012

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze ook mondeling kenbaar maken tijdens een hoorzitting op donderdag 11 oktober 2012 van 10:00 tot 12:00 uur ten kantore van de Energiekamer NMa (locatie Muzentoren, Wijnhaven 24). U dient zich aan te melden voor deze hoorzitting. Aanmelden is mogelijk tot en met donderdag 4 oktober 2012 bij het secretariaat van de Energiekamer NMa. Indien u tijdens de hoorzitting spreektijd wenst, wordt u verzocht dit bij uw aanmelding aan te geven inclusief de door u gewenste hoeveelheid spreektijd. Er zal één hoorzitting plaatsvinden voor elektriciteit en gas gezamenlijk. Bij het ontbreken van aanmeldingen komt de geplande hoorzitting te vervallen.

 

Bijlagen

Conceptbesluit meettarieven gas 2013 in zaak 104054 (PDF - 228.06 KB)