Kruimelpad

Ontwerp Besluit GAW RNB Gas Meters

In het ontwerpbesluit wordt de gestandaardiseerde activawaarde vastgesteld van de meetinrichtingen die door de regionale netbeheerders elektriciteit en gas worden beheerd. Dit is nodig in verband met de overgang op termijn naar een methode van tariefvaststelling op basis van kostenoriƫntatie.