Kruimelpad

Schiphol en Vliegwinkel mogen samen een onderneming starten (concentratiebesluit)

Op 19 december 2003 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit besloten dat voor het tot stand brengen van deĀ  concentratie tussen Schiphol en Vliegwinkel geen vergunning is vereist.

Op 18 november 2003 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Schiphol Nederland B.V. en Vliegwinkel B.V., een onderdeel van BCD N.V., voornemens zijn een gemeenschappelijke onderneming tot stand te brengen, in de zin van artikel 27, onder c, van de Mededingingswet. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd, aangezien op grond van de ter beschikking staande gegevens met voldoende zekerheid kon worden vastgesteld dat er geen sprake is van een te onderzoeken markt in de zin van artikel 1, sub i, van het Besluit gegevensverstrekking Mededingingswet.