Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

de heer [ ] – Enexis B.V.

De offerte die Enexis heeft uitgebracht aan de heer [ ] in verband met het verplaatsen van zijn gas- en elektriciteitsaansluiting voldoet niet aan de relevante bepalingen op grond van de Gaswet en de Elektriciteitswet voor wat betreft het gebruik van de standaardfactuur uit de Tarievencode Gas en de Tarievencode Elektriciteit. Terzake de klacht van de heer [ ] dat Enexis de werkzaamheden uitbesteedt geldt dat het een netbeheerder is toegestaan bepaalde werkzaamheden uit te besteden. De werkzaamheden in kwestie mogen worden uitbesteed.

 

Bijlagen

104157 de heer [ ] – Enexis B.V. (PDF - 17.85 KB)