Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Euretco mag Intres onder voorwaarden overnemen (concentratiebesluit)

De Raad deelt mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie tussen Euretco en Intres geen vergunning is vereist op voorwaarde dat Euretco Sport2000 verkoopt.

In het wijzigingsbesluit stemt  NMa er mee in dat in dit specifieke geval mee niet de aandelen in SPORT 2000 B.V., maar de belangrijkste onderdelen van de SPORT 2000-onderneming worden overgedragen. De NMa stemt ermee in dat de leverancierscontracten niet worden overgedragen aan AGI, omdat AGI zelf al over deze contracten beschikt. Ook stemt de NMa er mee in dat de franchisecontracten niet worden overgedragen aan AGI en dat daarvoor in de plaats nieuwe franchisecontracten met een langere looptijd en een zachtere franchiseformule komen. Tot slot stemt de NMa ermee in dat de winkels van de in randnummer 12 genoemde franchisenemers niet worden overgedragen aan AGI.

Euretco Holding B.V., onderdeel van Avedon Capital Partners, is voornemens uitsluitende zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over Intres B.V.

 

Documenten

Euretco mag Intres onder voorwaarden overnemen (concentratiebesluit) (PDF - 94.84 KB)
 

Bijlagen

Besluit in zaak 7316 (PDF - 107.55 KB) Wijziging besluit in zaak 7316 (PDF - 20.64 KB)