Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar Tarievenbesluiten RNB Elektriciteit 2012

Op 18 juli 2012 heeft Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit beslist op de bezwaren tegen de besluiten tot vaststelling van de tarieven voor het transport van elektriciteit voor het jaar 2012 voor de regionale netbeheerders elektriciteit. De vereniging FME/CWM (hierna: FME) en de Vereniging voor Milieu, Energie en Water (hierna: VEMW) hebben algemeen bezwaar gemaakt tegen alle tariefbesluiten 2012.

In dit besluit verklaart de Raad de bezwaren van FME en VEMW ongegrond. Een belangrijk deel van de gronden van FME is niet gericht tegen het bestreden besluit, maar tegen de methode. Deze gronden kunnen daarom niet in onderhavige bezwaarprocedure worden ingebracht. Het bezwaar van FME en VEMW dat geen negatieve x-factor kan worden vastgesteld richt zich feitelijk tot de vaststelling van het x-factorbesluit. Ook dit bezwaar kan daarom niet in het kader van onderhavige procedure worden ingebracht. De beslissing op de bezwaren van VEMW die zien op de tarieven van Liander N.V. komen in een afzonderlijke besluit met zaaknummer 104043 aan de orde.

 

Documenten

Besluit op bezwaar Tarievenbesluiten RNB Elektriciteit 2012 (PDF - 7.67 MB)