Kruimelpad

Besluit op bezwaar Tarievenbesluit Rendo RNB Elektriciteit 2012

Op 18 juli 2012 heeft Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit beslist op de bezwaren tegen de besluiten tot vaststelling van de tarieven voor het transport van elektriciteit voor het jaar 2012 voor de regionale netbeheerders elektriciteit. De vereniging FME/CWM (hierna: FME) en de Vereniging voor Milieu, Energie en Water (hierna: VEMW) hebben algemeen bezwaar gemaakt tegen alle tariefbesluiten 2012. Daarnaast heeft N.V. RENDO bezwaar gemaakt tegen bedoeld besluit.

In dit besluit verklaart de Raad de bezwaren van FME, VEMW en RENDO ongegrond. Een belangrijk deel van de gronden van FME is niet gericht tegen het bestreden besluit, maar tegen de methode. Deze gronden kunnen daarom niet in onderhavige bezwaarprocedure worden ingebracht. Het bezwaar van FME en VEMW dat geen negatieve x-factor kan worden vastgesteld richt zich feitelijk tot de vaststelling van het x-factorbesluit. Ook dit bezwaar kan daarom niet in het kader van onderhavige procedure worden ingebracht. RENDO heeft bezwaar aangetekend tegen de nacalculatie van de tarieven voor de eenmalige aansluitvergoeding. Ook dit bezwaar is ongegrond verklaard.