Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontheffing Heros Energy BV

Heros Energy B.V. is eigenaar van een net, dat is gelegen op een bedrijventerein. In bezwaar heeft Heros Energy B.V. informatie overgelegd waaruit blijkt dat sprake is van een hoge mate van verwevenheid van bedrijfsprocessen met andere bedrijven op het bedrijventerrein die op het net van Heros Energy B.V. zijn aangesloten. Daarmee voldoet ze aan de ontheffingsvoorwaarden van artikel 15, tweede lid, aanhef en onder a van de Elektriciteitswet 1998.
De installaties van Heros Sluiskil B.V. (aangesloten op het net van Heros Energy B.V.) zijn zodanig uitgevoerd dat het gebruik ervan leidt tot harmonische vervormingen, die kunnen leiden tot storingen in het net van de netbeheerder. Daarnaast voldoet de arbeidsfactor (cosinus phi) van de individuele installaties van Heros Sluiskil B.V. niet aan de eisen die de netbeheerder daaraan stelt. De wijze waarop het net van Heros Energy is vormgegeven zorgt ervoor dat de harmonische hervormingen worden gedempt voordat deze het aansluitpunt met het openbare net bereiken. Van deze dempende werking kan alleen gebruik worden gemaakt als Heros Energy B.V. haar net zelf kan beheren. Daarnaast wordt de afwijkende arbeidsfactor gedempt door de installaties van andere aangeslotenen op het net van Heros Energy B.V. De elektriciteitsproductie van een andere aangeslotene heeft tot gevolg dat Heros Enery B.V. de verslechtering van de arbeidsfactor compenseert vóór de de aansluiting op het net van de netbeheerder. Voorts maken aangeslotenen gebruik van elkaars halffabrikaten en restproducten.

 

Bijlagen

103937 Ontheffing Heros Energy BV elektriciteit (PDF - 28.8 KB)