Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Nieuw marktmodel

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (de Raad) heeft op 27 december 2011 in de procedure met kenmerk 103834 een voorstel ontvangen als bedoeld in artikel 27, eerste lid, artikel 31, eerste lid en artikel 54, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12a, eerste lid, 12b, eerste lid en 22, eerste lid van de Gaswet tot wijziging van de Informatiecode Elektriciteit en Gas alsmede daarmee samenhangende wijzigingen in diverse andere codes. In dit voorstel is tevens opgenomen het voorstel met kenmerk 103900 tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 ter optimalisatie van de allocatie en reconciliatie van elektriciteit.
 

Codewijzigingsvoorstel

Codewijzigingsvoorstel en bijlage 3 en 4 
Bijlage 1a
Bijlage 1b
Bijlage 2
Bijlage 5

Wijzigingsopdracht

Wijzigingsopdracht aan de Vereniging NEDU
Wijzigingsopdracht aan Netbeheer Nederland

Gewijzigd codewijzigingsvoorstel

Codewijzigingsvoorstel
Bijlage 1a 
Bijlage 1b 
Bijlage 2

Ontwerpbesluit

Staatscourant
Ontwerpbesluit
Bijlage 1 bij het ontwerpbesluit
Bijlage 2 bij het ontwerpbesluit

Hoorzitting

29 augustus 2012, 10.00 uur tot 13.00 uur
Verslag hoorzitting

Schriftelijke zienswijze(n)

Zienswijze VOEG
Zienswijze NEDU
Zienswijze Greenchoice
Zienswijze Netbeheer Nederland
Zienswijzen OGLNG LTO-Nederland en Productschap Tuinbouw
Zienswijze Nederlandse Energie Maatschappij
Zienswijze Main Energie
 

Wijzigingsopdracht

Brief aan de Vereniging NEDU met aanvullende vragen

Brief aan VOEG met aanvullende vragen

Tweede wijzigingsopdracht aan Netbeheer Nederland

Reactie Vereniging NEDU op de aanvullende vragen

Reactie VOEG op de aanvullende vragen

Reactie VOEG op de aanvullende vragen (bijlage)

Tweede brief aan de Vereniging NEDU

Tweede brief aan de VOEG

Reactie Netbeheer Nederland op tweede wijzigingsopdracht

Gezamenlijke reactie Vereniging NEDU en VOEG

Notificatie

Besluit (voorlopig i.v.m. notificatie)
Informatiecode Elektriciteit en Gas - Bijlage 1 bij besluit (voorlopig i.v.m. notificatie)
Wijzigingen in overige codes - Bijlage 2 bij besluit (voorlopig i.v.m. notificatie)

Besluit

Publicatie Staatscourant

Besluit 103834-122 en 103900-29

Bijlage 1 bij besluit 103834-122 en 103900-29

Bijlage 2 bij besluit 103834-122 en 103900-29


Meer informatie

 • Informatiecode Elektriciteit en Gas
 • Tarievencode Elektriciteit
 • Netcode Elektriciteit
 • Meetcode Elektriciteit
 • Systeemcode
 • Begrippenlijst Elektriciteit
 • Tarievencode Gas
 • Aansluit- en Transportvoorwaarden Gas - RNB
 • Meetvoorwaarden Gas - RNB
 • Allocatievoorwaarden Gas
 • Begrippenlijst Gas