Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Herzieningsverzoek Driesprong

Bij besluit van 11 februari 2010 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit aan Driesprong Participaties B.V. een boete opgelegd van EUR 15.000,00 wegens een overtreding van artikel 34 Mededingingswet (hierna: Mw). Deze overtreding betrof het als verkoper tot stand brengen van een concentratie die binnen de werkingssfeer van hoofdstuk 5 van de Mededingingswet viel, voordat het voornemen daartoe aan de Raad was gemeld en vervolgens vier weken waren verstreken. Tegen dit besluit heeft Driesprong geen bezwaar gemaakt. Op 6 maart 2012 heeft Driesprong een verzoek tot intrekking van de aan haar opgelegde boete ingediend. Bij besluit van 9 mei 2012 heeft de Raad dit verzoek afgewezen.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 7385 (PDF - 24.46 KB)