Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar Tarievenbesluiten Liander RNB Gas 2008, 2009, 2010

Liander heeft bezwaar aangetekend tegen de besluiten tot vaststelling van de transporttarieven als bedoeld in artikel 81c Gaswet voor het jaar 2008, 2009 en 2010 (de tariefbesluiten). Liander is van oordeel dat de Raad niet bevoegd is tot nacalculatie van de tarieven met terugwerkende kracht en geeft voorts aan dat de Raad hiermee in strijd handelt met het rechtszekerheidsbeginsel en het legaliteitsbeginsel. Artikel 81c, tweede lid, aanhef en onder b, van de Gaswet geeft de Raad de mogelijkheid geeft de tarieven die zullen gelden in een bepaald jaar te corrigeren. Gelet hierop zijn de bezwaren van Liander N.V. ongegrond verklaard. Liander heeft tevens bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop de Raad de nacalculatie heeft uitgevoerd van de algemene productiviteitsverandering in de tweede reguleringsperiode. Het bezwaar richtte zich met name tegen de wijze waarop de Raad de zogeheten meetgroep heeft samengesteld. De Raad heeft dit bezwaar deels gegrond verklaard, maar laat, vanwege het verbod van reformatio in peius, de materiƫle gevolgen van dit onderdeel van de tariefbesluiten - onder aanvulling van de motivering - in stand.

 

Bijlagen

Beslissing op het bezwaar van Liander N.V. tegen de tariefbesluiten Gas 2008, 2009 en 2010 (PDF - 146.41 KB)