Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring toerekeningssysteem Schiphol 2011-2015

De NMa heeft het toerekeningssysteem van Schiphol goedgekeurd voor de periode 2011-2015 voor de luchtvaartgerelateerde kosten die Schiphol mag doorberekenen aan luchtvaartmaatschappijen.

Op 10 maart 2010 heeft Schiphol een toerekeningssysteem voor kosten en opbrengsten van haar luchtvaartactiviteiten ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de NMa. Dit vervangt het toerekeningssysteem, zoals dat op 25 april 2007 is goedgekeurd door de Raad. Het nieuwe toerekeningssysteem is op 22 juni 2010 door de Raad goedgekeurd voor de periode 1 januari 2011 tot 1 januari 2016. Op 24 juni 2010 heeft de Raad een kennisgeving hierover in de Staatscourant gepubliceerd. Tegen dit besluit is geen beroep ingesteld. Het ontwerp van het te nemen goedkeuringsbesluit heeft op grond van artikel 8.25g, zesde lid, van de Wet luchtvaart van 19 maart 2010 tot en met 3 mei 2010 ter inzage gelegen bij de NMa. Over dit ontwerpbesluit hebben KLM en easyJet hun zienswijze naar voren gebracht. De Raad heeft het onderdeel van de zienswijze van KLM, dat betrekking heeft op de toerekening van kosten van het VIP- en Perscentrum, gevolgd. De Raad heeft Schiphol daarop verzocht het voorstel voor deze toerekeningswijze ongedaan te maken. Hieraan heeft Schiphol op 10 juni 2010 gehoor gegeven. In dit besluit wordt het volledige toerekeningssysteem, met inbegrip van de wijziging naar aanleiding van de zienswijze van KLM, beoordeeld. De Raad heeft de overige zienswijzen van KLM en de zienswijzen van easyJet niet gevolgd.

 

Documenten

Goedkeuring toerekeningssysteem Schiphol 2011-2015 (PDF - 929.53 KB)
 

Bijlagen

Aanpassing Doorbelasting D10 OU Consumers - VIP centrum en Perscentrum (PDF - 72.8 KB) Zienwijze easyJet KTS II (PDF - 685.81 KB) Zienswijze KLM KTS II (PDF - 429.93 KB) Reactie Schiphol zienswijzen KTS II (PDF - 1.11 MB) publicatie staatscourant 200141 (PDF - 55.63 KB)