Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie ontwerpbesluit toerekeningssysteem Schiphol 2011 - 2015

De Raad van Bestuur van de NMa legt een ontwerpbesluit ter inzage over het toerekeningssysteem voor kosten en opbrengsten van de luchtvaartactiviteiten van Schiphol. Aan de hand van dit systeem bepaalt Schiphol de tarieven voor luchtvaartactiviteiten in de periode van 1 januari 2011 tot 1 januari 2016.

De NMa heeft dit systeem getoetst aan de criteria die de Wet luchtvaart stelt. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze op het ontwerpbesluit voor 3 mei 2010 kenbaar maken aan de NMa. Voor nadere informatie, zie de kennisgeving in de Staatscourant, gepubliceerd op 19 maart 2010.

 

Documenten

Consultatie ontwerpbesluit toerekeningssysteem Schiphol 2011 - 2015 (PDF - 762.12 KB)
 

Bijlagen

Toerekeningssysteem Luchtvaartactiviteiten Schiphol Group op de luchthaven Schiphol (PDF - 4.42 MB) 200141 Staatscourant Terinzagelegging (PDF - 132.94 KB)