Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit loodsgeldtarieven 2011

Op 27 december 2010 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit bij besluit op grond van de artikelen 27f, eerste lid, en 27g van de Loodsenwet en de artikelen 4.12, 4.14, 4.15, eerste lid, 4.19 en 4.20 van het Besluit markttoezicht registerloodsen voor het kalenderjaar 2011 de volgende tarieven vastgesteld:

a. de Z- en B-tarieven per zeehavengebied als opgenomen in bijlage 1a tot en met 1f bij het besluit;
b. het schema voor de frequentiekorting als opgenomen in bijlage 1g bij het besluit;
c. de verhogings- en verlagingsfactor voor het in rekening te brengen tarief in verband met bijzondere loodsreizen als opgenomen in bijlage 1h bij het besluit;
d. de loodsvergoedingen als opgenomen in bijlage 1i bij het besluit.

 

Bijlagen

Publicatie in Staatscourant (PDF - 133.08 KB) Besluit in zaak 103451 (PDF - 760.96 KB) Bijlage bij besluit 103451 (PDF - 721.18 KB)

Zie ook