Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boete ProRail capaciteitsverdeling spoor 2007

Besluit door rechter vernietigd. Zie uitspraak CBb van 4 april 2012, LJN BW2273

Bij het besluit met nr. 200069/57 (Capaciteitsverdeling 2007 - Connexxion) is aan ProRail ter zake van de overtreding van artikel 27, eerste lid, van de Spoorwegwet en artikel 17, eerste lid, onderdeel d, Spoorwegwet in verbinding met artikel 14, eerste lid, en artikel 20, eerste lid, van richtlijn 2001/14/EG een boete opgelegd van EUR 776.000. De Raad heeft geconcludeerd dat ProRail de aanvraag voor infrastructuurcapaciteit van Connexxion niet gelijk heeft behandeld als de aanvraag van NS Reizigers.
Voorts is bij dit besluit aan ProRail ter zake van de overtreding van artikel 61 Spoorwegwet, in verbinding met artikel 7, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweg-infrastructuur en artikel 25, derde lid, van richtlijn 2001/14/EG een boete opgelegd van EUR 100.000. De Raad heeft geconcludeerd dat ProRail de capaciteitsanalyse Amersfoort-Ede niet heeft voltooid binnen zes maanden nadat zij Amersfoort en het baanvak Amersfoort-Ede tot overbelaste infrastructuur had verklaard.

 

Documenten

Boete ProRail capaciteitsverdeling spoor 2007 (PDF - 6.41 MB)
 

Bijlagen

Besluit in zaak 200069 (PDF - 404.78 KB)