Kruimelpad

Regelgeving

Beleidsregels uitgifte en beheer van medianummers 2012

20-08-2012

De beleidsregels “uitgifte en beheer van achtcijferige 0909 medianummers” en de beleidsregels “masscalling en medianummers” worden samengevoegd tot deze beleidsregels “uitgifte en beheer van medianummers” en de bestemming masscalling wordt geschrapt. Voorgaande beleidsregels “uitgifte en beheer van achtcijferige 0909 medianummers” en de beleidsregels “masscalling en medianummers” komen hiermee te vervallen.