Kruimelpad

N.V. NUON Energie-Onderneming voor Gelderland, Friesland en N.V. Regionaal Energiebedrijf Gooi en Vechtstreek (concentratiebesluit)

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.