Kruimelpad

Besluit aanwijzing accountant universele postdienst 2012

 

De uitvoerder van de universele postdienst, PostNL, moet jaarlijks een aantal verklaringen aan OPTA voorleggen die zijn opgesteld door een accountant die door OPTA speciaal wordt aangewezen. Voor het rapportagejaar 2012 en voor het rapportagejaar 2011, voor zover de werkzaamheden voor dat jaar worden gedaan na 1 juni 2012, wijst OPTA hiervoor PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. aan.