Kruimelpad

Vorderingen PostNL over publicatie OPTA definitief door rechtbank afgewezen

De rechtbank Den Haag heeft op 18 juli uitspraak gedaan in een civiele zaak tussen PostNL en OPTA. PostNL heeft deze zaak aangespannen omdat het postbedrijf vond dat OPTA met de publicatie van haar oordeel over de overkomstduur van brieven in 2009 en uitlatingen over lopende onderzoeken naar de postbezorging, onrechtmatig had gehandeld. De rechtbank heeft de vorderingen van PostNL op alle onderdelen afgewezen.

Vorderingen PostNL

PostNL eiste dat OPTA het oordeel van de website zou halen en zou rectificeren. Daarnaast zou OPTA geen uitlatingen meer mogen doen over lopende onderzoeken naar de postbezorging. Ook wilde PostNL een vergoeding voor de volgens haar door het handelen van OPTA geleden schade.

Conclusies rechtbank

Volgens de rechtbank kon OPTA in redelijkheid van oordeel zijn dat niet zeker was of PostNL in 2009 aan de wettelijke bezorgeis had voldaan. Ook de publicatie van dat oordeel is volgens de rechtbank niet onrechtmatig. Verder blijkt volgens de rechtbank uit de feiten niet dat OPTA onrechtmatige uitlatingen heeft gedaan.

Eerdere uitspraak in voorlopige voorziening

Op 27 juli 2011 had de rechtbank Den Haag in een voorlopige uitspraak in deze zaak PostNL ook in het ongelijk gesteld. PostNL kan nog beroep aantekenen tegen de uitspraak.