Kruimelpad

Onderzoek naar klachten over de universele postdienst

De Staatssecretaris van EZ Landbouw en Innovatie heeft OPTA gevraagd extra alert te zijn op klachten over de universele postdienst.

OPTA heeft onderzoek gedaan en concludeert dat bestaande wet- en regelgeving op dit moment geen aanleiding en grond bieden voor het inzetten van haar bevoegdheden. Wel blijft de kwaliteit van de postbezorging de nadrukkelijke aandacht van OPTA houden.