Kruimelpad

Arriva - NoordNed (concentratiebesluit)

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit deelt mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is vereist.