Kruimelpad

Brochure en uitgave

Jaarverslag en Marktmonitor OPTA 2011

23-04-2012

In 2011 neemt het gebruik van mobiel internet een enorme vlucht. Zowel het aantal mobiele abonnementen met breedband als het dataverbruik per abonnement neemt toe. Het aantal bytes dat consumenten versturen met hun mobiel is in één jaar tijd praktisch verdubbeld. Het aantal mobiele abonnementen met breedband in Nederland met zo’n 60% gestegen. Dit constateert OPTA in haar marktmonitor 2011. De marktmonitor is een vast onderdeel van het jaarverslag dat de toezichthouder vandaag publiceert. Uit het jaarverslag over 2011 blijkt dat OPTA 27 boetes en 4 lasten onder dwangsom heeft opgelegd. Wegens lopende juridische procedures kan OPTA nog niet alle boetebedragen bekend maken. In 2011 waren er gemiddeld 134 mensen werkzaam voor OPTA. Deze medewerkers hebben zo’n 944 acties ondernomen om schade aan de concurrentie of de consument te voorkomen, variërend van uitleg over de regelgeving tot het opleggen van een schriftelijke waarschuwing of boete.

Vicevoorzitter Mark de Jong in een toelichting op het jaarverslag: “Een wereld zonder internet is niet meer voor te stellen. Daarbij gebruikt een consument steeds vaker zijn mobiel om online te gaan. Dit roept nieuwe uitdagingen op voor het toezicht van OPTA. Bijvoorbeeld op het gebied van netneutraliteit, internetveiligheid en privacybescherming. Uitdagingen die de ene keer vragen om actief ingrijpen, en waar je de andere keer lef moet tonen door los te laten. Dat doen wij door de dialoog aan te gaan met consumenten en bedrijven.”

Marktontwikkelingen in 2011:

Mobiel

In 2011 neemt het aantal mobiele aansluitingen licht toe, van 19,2 miljoen eind 2010 naar 19,8 miljoen in het derde kwartaal van 2011. Het aantal mobiele abonnementen met breedband is in dezelfde periode gestegen van 5 miljoen naar bijna 8,2 miljoen. Het dataverbruik is toegenomen van 3,2 petabyte in het eerste halfjaar van 2010 naar 5,9 petabyte in het eerste halfjaar van 2011. Voor het eerst constateert OPTA een daling in het aantal verstuurde sms-berichten. In de tweede helft van 2010 werden nog bijna 6 miljard sms’jes verstuurd, de eerste helft van 2011 waren dit er ruim 5,7 miljard.

Vaste telefonie

Met de opkomst van mobiele telefonie en internet, is de vaste lijn steeds minder populair. Het belverkeer over de vaste lijn is met zo’n 5% afgenomen, van 5,4 miljard minuten in het derde kwartaal van 2010 naar ruim 5,1 miljard minuten in het derde kwartaal van 2011.

Televisie

In het derde kwartaal van 2011 hadden consumenten ruim 7,6 miljoen televisieabonnementen. Digitale televisie steeg in een jaar van 65% naar 75%. Het aantal huishoudens dat alleen analoog kijkt, is in twee jaar tijd gedaald van ruim 3 miljoen naar ruim 1,8 miljoen. Het afgelopen jaar is circa 11% van de huishoudens overgestapt naar een andere televisieaanbieder.

Bundels

Zeventig procent van de huishoudens neemt twee of meerdere diensten van één aanbieder af in een bundel. Dit zijn 5,2 miljoen huishoudens. Ongeveer 37% van de huishoudens (ruim 2,7 miljoen) neemt halverwege 2011 triple play af; breedbandinternet, vaste telefonie en televisie in één pakket. Dit was medio 2010 nog 30%. In een jaar tijd hebben dus een half miljoen huishoudens voor triple play gekozen via kabel, DSL of glasvezel.

Concurrentiebevordering

OPTA heeft in 2011 de regulering voor vaste telefonie, televisie, internettoegang en zakelijke netwerkdiensten in de periode 2012 tot en met 2014 vastgesteld. Consumenten hebben steeds meer te kiezen op het gebied van bellen, internet en televisie. Daarom heeft OPTA in het consumentensegment de regels voor KPN teruggeschroefd en besloten niet in te grijpen op de televisiemarkt. Op de zakelijke communicatiemarkten zijn concurrenten nog dusdanig afhankelijk van toegang tot de landelijk dekkende infrastructuur van KPN, dat OPTA daar strenge regels heeft opgelegd aan KPN. Daarnaast heeft OPTA eind van het jaar KPN onder verscherpt toezicht gesteld.

Consumentenbescherming

ConsuWijzer

ConsuWijzer is het gezamenlijk consumentenloket van OPTA, de Consumentenautoriteit en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De website ConsuWijzer.nl werd in 2011 bijna 2,3 miljoen keer bezocht. Het loket ontving zo’n 85.000 meldingen van consumenten over problemen die zij ervaren bij de aankoop van producten of diensten. Bijna een derde van deze klachten ging over telecom- of postzaken. De meeste klachten gingen over consumentenirritatie rondom telemarketing, gevolg door klachten over mobiele abonnementen en bundels.

Telemarketing en spam.

Veruit de meeste klachten over telemarketing gingen in 2011 over loterijen (26%), gevolgd door energiebedrijven (16%) en de categorie telefonie & televisie (14%). In 2011 heeft OPTA voor ruim 1 miljoen euro aan boetes opgelegd voor het overtreden van de telemarketingregels, waaronder aan E.ON, L&H Customer Contact, NUON, de Goede Doelen Loterijen (Postcode Loterij, Bankgiro Loterij), Sell-it en ALL4Call. ALL4Call heeft tevens een boete gekregen voor het versturen van spam. Via www.spamklacht.nl  ontving OPTA 27.371 klachten over ongevraagde e-mails, faxen en sms’jes. OPTA heeft in 2011 voor ruim 2 miljoen euro aan spamboetes opgelegd.

Misbruik via 090x-nummers

OPTA heeft in 2011 negen 0900-nummers binnen een dag na de eerste signalen over misbruik uit de lucht laten halen. Daarnaast heeft OPTA een aantal 0906-nummers ingetrokken vanwege het risico dat deze nummers gebruikt werden om bellers op te lichten.

 

Zie ook