Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op Wob-verzoek over beslistermijnen van OPTA

Er is op basis van de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om informatie over het al dan niet tijdig nemen van besluiten door OPTA. Het gaat om de afhandeling van de besluitvormingsprocedures sinds de Wet dwangsom en beroep niet tijdig beslissen van kracht is geworden. Het college heeft het verzoek ingewilligd. OPTA is sinds de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep nog niet in gebreke gesteld en heeft dus ook nog geen dwangsommen betaald.

 

 

Documenten

Besluit op Wob-verzoek over beslistermijnen van OPTA (PDF - 117.06 KB)