Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar KPN tegen invordering last onder dwangsom voor kosten contractbeëindiging

Eind 2010 heeft KPN de dienst Zakelijk BelBasis gewijzigd. KPN heeft bij meerdere abonnees die opzegden, kosten in rekening gebracht. Dit is in strijd met de Telecommunicatiewet. OPTA heeft KPN op 31 augustus 2011 een last onder dwangsom opgelegd om deze contractsbeëindigingen alsnog kosteloos te maken. Omdat KPN dat niet binnen de gestelde termijn heeft gedaan, verbeurt KPN de maximale dwangsom van € 100.000.

KPN heeft hiertegen bezwaar ingediend. In de beslissing op bezwaar stelt het college dat KPN niet aan de eerste termijn maar wel aan de tweede termijn heeft voldaan. Het college verklaart het bezwaar van KPN gedeeltelijk gegrond en stelt de verbeurde dwangsom op € 25.000,-. Tegen deze beslissing op bezwaar kan beroep worden ingediend bij de rechter.

 

 

Documenten

Besluit op bezwaar KPN tegen invordering last onder dwangsom voor kosten contractbeëindiging (PDF - 176.35 KB)